DugnadNorge

Gullpakken med norsk tekst

Eksklusiv eske som inneholder
2×10 doble kort og 20 konvolutter

Størrelse på kortene: 10×15 cm

Innkjøpspris        kr. 100,- pr. eske
Utsalgspris          kr. 250,- pr. eske
Fortjeneste        kr. 150,- pr. eske

Eks.: Er dere en gruppe med 30 medlemmer og alle selger 10 esker hver har dere en fortjeneste på kr. 45.000,-

Superpakken med norsk tekst

Eksklusiv eske som inneholder
3×20 single kort uten konvolutter

Størrelse på kortene: 10×15 cm

Innkjøpspris        kr. 100,- pr. eske
Utsalgspris          kr. 250,- pr. eske
Fortjeneste        kr. 150,- pr. eske

Eks.: Er dere en klasse med 20 elever og alle selger 10 esker hver har dere en fortjeneste på kr. 30.000,-

VIP-PAKKEN med norsk tekst

Eksklusiv eske som inneholder
2 x 10 doble kort med konvolutter

Størrelse på kortene: 10×15 cm

Innkjøpspris        kr. 100,- pr. eske
Utsalgspris          kr. 250,- pr. eske
Fortjeneste        kr. 150,- pr. eske

Eks.: Er dere en russebuss med 30 medlemmer og alle selger 10 esker hver har dere en fortjeneste på kr. 45.000,-