DugnadNorge

Betingelser

– Det er fri frakt til en adresse i hele Norge ved minstebestilling eller mer.

– Fakturaansvarlig vil motta en faktura på mail idet varene sendes fra oss.

– Fakturaansvarlig må være over 18 år. Den som er ansvarlig for fakturaen, er ansvarlig for hele beløpet.

– Dersom bestiller og fakturaansvarlig er to forskjellige personer, trenger vi personlig bekreftelse fra fakturaansvarlig på e-post før vi kan sende ut varene.

– Vi forbeholder oss retten til å foreta en kredittsjekk av fakturamottaker. Dersom fakturamottaker har betalingsanmerkninger eller ikke får godkjent kreditt må det legges inn en ny fakturamottaker. Det blir automatisk sendt ut et skriftlig gjenpartsbrev når det blir gjort en kredittsjekk av deg som privatperson

– Ved manglende betaling følger vår regnskapsfører reglene i regnskapsloven i forhold til inndriving og inkasso

–  Dersom det foretas endringer på leveringsadresse, leveringsdato eller antall varer som er bestilt kan vi ikke garantere for endringer etter bestilling. Endringer må sendes til oss skriftlig på info@dugnadnorge.no

– Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget gi oss beskjed skriftlig.

– En eventuell retur av dugnadsprodukter må skje etter skriftlig avtale og senest innen 30 dager etter at dugnadsproduktet ble motatt. Returfrakt betales av bestiller.

– Produktene må leveres tilbake i sin opprinnelige tilstand, og kan ikke være åpnet eller skadet. Bestiller har ansvar for at varene er forsvarlig pakket før sending.